Post Image
Kapit lang, mga alipin. Kaya natin 'to.
Funny School Work