Post Image
Narrator: ...at hindi na siya nagising
Funny Work